Mateusz Ferfecki

Osobiście symulacja bardzo mi się spodobała. Jest to coś całkowicie innego niż na wszystkich pozostałych przedmiotach szkolnych.
Moim zdaniem, takie zajęcia powinny pojawiać się w edukacji znacznie wcześniej, aby pokazać młodym ludziom inne możliwości i ogólne zasady funkcjonowania biznesu…

Mateusz Ferfecki
Uczeń/Przedsiębiorca
Zespół Szkół Łączności w Krakowie/Matezun.com