Witaj w naszej bazie wiedzy!

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Branżowych Symulacji Biznesowych oraz informacje o aktualizacjach.

Współpraca

Tak. Należy założyć konto Instruktora (tutaj) i zamówić symulację demonstracyjną. Każdy Instruktor może poprowadzić wirtualną firmę przez 3 rundy i sprawdzić jakie decyzje w trakcie symulacji musi podjąć użytkownik (gracz).

  1. Abonament roczny – instytucja wykupuje abonament roczny w ramach którego otrzymuje dostęp do Branżowych Symulacji Biznesowych ograniczony przez 12 miesięcy od daty zakupu abonamentu.
  2. Wdrożenie z licencją bezterminową – instytucja wykupuje dostęp do Branżowych Symulacji Biznesowych z licencją bezterminową z możliwością utrzymywania symulacji na naszych serwerach lub serwerach instytucji, która dokona zakupu. Istnieje możliwość integracji symulacji z systemami instytucji, które umożliwiają logowanie się użytkowników z wykorzystaniem jednego loginu i hasła do wszystkich systemów instytucji.
  3. Dostęp na użytkownika – instytucja dokonuje zakupu dostępu do Branżowych Symulacji Biznesowych dla konkretnej liczby osób (graczy).

Nie wymagamy podpisania umowy. Szczegóły wdrożenia znajdują się na fakturze.

Tak, wystawiamy fakturę VAT.

Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia w formie pisemnej lub maila na adres: kontakt@revas.pl.
Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie, w ciągu 14 dni od daty złożenia.
Reklamacja może dotyczyć wyłącznie kwestii merytorycznych, dotyczących zakresu szkolenia, przygotowanych materiałów, zakresu informacji.
Dotyczy to zarówno szkoleń o charakterze zamkniętym realizowanych na zlecenie, jak i szkoleń otwartych, w których uczestniczą indywidualne osoby.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Uczestnikowi przysługuje dogodna dla Uczestnika forma rekompensaty ustalona indywidualnie, o ile jej wartość nie przekracza wartości szkolenia.
Reklamujący może domagać się:

  1. bezpłatnego miejsca na szkoleniu o zbliżonej tematyce,
  2. w przypadku szkoleń zamkniętych – powtórzenia szkolenia dla wszystkich uczestników z innym trenerem,
  3. zwrotu kosztów usługi, wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera lub odwołania szkolenia bez wcześniejszego powiadomienia uczestników z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Symulacje

Nic nie szkodzi 🙂 Pod linkiem znajduje się film, w którym pokazany jest proces zamawiania symulacji dla użytkowników.

Należy poprosić użytkownika o zarejestrowanie (tutaj) jako gracz. Następnie użytkownik powinien podać Identyfikator gry oraz klucz licencyjny otrzymany od Instruktora. Film pokazujący jak należy dołączyć użytkownika do symulacji znajduje się (tutaj).