Projekty realizowane przez Bugeto sp. z o.o.

Finansowe Symulacje Bugeto

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w formie platformy edukacyjnej zawierającej Finansowe Symulacje Bugeto.

Efektem projektu będzie wprowadzona na rynek innowacja produktowa w postaci platformy edukacyjnej zawierającej Finansowe Symulacje Bugeto. Symulacje są innowacją produktową ponieważ zawierają znaczące udoskonalenia w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku tj. są dostosowane do konkretnej grupy wiekowej, dostosowanie do poziomu szkół średnich, dostosowanie do podstaw programowych, wykorzystanie polskich przepisów prawnych.

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wartość projektu: 789 101.19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 656 903.80 PLN
Okres realizacji projektu: 01/10/2022 – 31/12/2023

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Finansowe Symulacje Bugeto” Bugeto sp. z o.o. planuje zlecenie usługi przeprowadzenie 3-miesięcznej kampanii reklamowej Finansowych Symulacji Bugeto w internecie.

Szczegóły usługi znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej. Jeśli będą Państwo zainteresowani, proszę o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres: eszczepaniak@bugeto.online lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. W.Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów do dnia 04.09.2023 r. do godziny 12:00.

Pobierz zapytanie ofertowe